Styczeń 2019

Kilka wiadomości na temat przeprowadzania inwentaryzacji

W ostatnim dniu każdego roku obrotowego właściciel firmy jest zobligowany do dokonania inwentaryzacji składników aktywów oraz pasywów. Wynika to z obowiązku określonego ustawą o

rzetelnej i jasno przedstawianej sytuacji finansowej jednostki i wyniku finansowym. [Read More]

Dostawa gazu musi być płynna

Kiedy chcemy korzystać z różnorakich sprzętów, to powinniśmy uzyskać pewność, że będziemy posiadali do nich odpowiednią energię, tak żebyśmy otrzymali gwarancję, że będą one działać prawidłowo i nie będziemy musieli się martwić żadnymi przestojami.


Paliwo gazowe cieszy się coraz znaczniejszym powodzeniem
[Read More]