Articles by admin

Badamy zadowolenie konsumentów

We współczesnym zarządzaniu przedsiębiorstwem znamy mnóstwo różnorakich metod na badanie satysfakcji klientów. Najczęściej zleca się zewnętrznym agencjom marketingowym przeprowadzanie ankiet, w których klienci wyrażają swoje głosy na temat towarów i pracowników firmy. Czasami także są zamieszczane złożone kwestionariusze na stronach WWW. Niestety, tego typu sposoby maja sporą wadę – klienci nierzadko nie odpowiadają zgodnie z prawdą, a same wyniki analizy nie oddają rzeczywistości.
[Read More]

Jak aktualnie funkcjonuje zarządzanie mieszkalnych nieruchomości, krótki opis wspólnot mieszkaniowych.

Jeszcze całkiem niedawno osiedla bloków mieszkalnych były pod władaniem spółdzielni. Jednak duży zakres zmian w budownictwie mieszkaniowym w Polsce sprawił, że w wielu przypadkach w miejsce spółdzielni zawiązują się wspólnoty mieszkaniowe, które na mocy prawa funkcjonować mogą od roku 1996. Wspólnota zawsze powstaje w przypadku, gdy w jakimś budynku jest wiele lokali, a pierwszy z nich zostanie komuś sprzedany.
[Read More]