Workflow

Papierowy obieg poświadczeń sprawia, iż wydłużony jest proces akceptacji poświadczeń. Faktury późno trafiają do księgowości, co może się wiązać z niebezpieczeństwem naliczania odsetek lub brakiem możliwości odliczenia VAT w najbliższym realnym czasie.
Dodatkowo firma nie posiada konkretnych informacji potrzebnych do celów kierowania a także sprawozdawczości, gdyż niezarejestrowane faktury są przetrzymywane u pracowników.

Trudno jest również określić kto jest aktualnym posiadaczem faktury, chyba, że stosuje się niewydajną papierową rejestrację poświadczeń. Wszelkie sytuacje wymagające konsultacji pomiędzy pracobiorcami, czy niezbędności pilnego działania (przykładowo wstrzymania płatności albo szczególnej bezzwłocznej zapłaty) nastręczają podjęcia dodatkowych działań na przykład wysłania maili bądź telefonów.

Nie wystarcza Ci ten zdawkowy artykuł opublikowany na tej stronie? Nie przejmuj się i sprawdź więcej (http://www.super-edu.pl/korepetycje/jezyk-hiszpanski/poznan) tutaj, znajdziesz tam podobne informacje.

Workflow faktur skutecznie usuwa powyższe nieefektywności. Podczas standardowego obiegu faktury zakupu są zdawane „z rąk do rąk” do właściwych pracowników organizacji, odpowiedzialnych za ich akceptację a także odpowiednio przez nich kodowane dla zamysłów właściwego zakwalifikowania wydatków. Podczas owego procesu pracownicy mogą przypisać im właściwe MPK, numery projektu, bądź inne klasyfikatory czy też znaczniki wykorzystywane w organizacji na potrzeby działu controllingu. Informacje te możemy jednak zbierać w bezproblemowy sposób w systemie. Dzięki temu unika się podpisów ręcznych składanych w celach zatwierdzenia.

życie

Workflow faktur pozwala na elastyczne kształtowanie ścieżek obiegu dokumentów.

Jeśli nie wiesz, w którym miejscu znaleźć potrzebne Ci informacje, to kliknij ten odnośnik. Naprawdę zalecam tę stronę każdemu, kto pragnie mieć niebanalne źródło informacji.

Konfiguracja etapów akceptowania, daje także możliwość stworzenia kilku poziomów akceptacji.

Cechą reprezentatywną systemu MDDP do elektronicznego obiegu dokumentów będzie to, iż przy wdrożeniu możemy ustawić w nim bezgraniczną liczbę poziomów (kroków) akceptowania zależnie od tego, ilu z nich wymaga Klient.