Najpopularniejsze rodzaje deklaracji podatkowych

Istnieje wiele rodzajów PIT-ów, które każdego roku wszyscy zarabiający muszą wypełniać, aby rozliczyć się ze swoim przychodów. Wszystkie PIT-y różnią się od siebie oraz są wypełniane w odmiennych przypadkach, większość z nich różni się między sobą źródłem dochodów, dlatego warto przyswoić chociaż podstawowe informacje o każdym z nich.

Pośród nich znaleźć można PIT 36, bądź również i PIT 37, które wypełnia się w określonych przypadkach.
sklep z książkami

Autor: Folio Books
Źródło: http://www.flickr.com
Pierwszą z nich jest najczęściej składana deklaracja – PIT 36, którą składa się w przypadku rozliczania ze źródeł przychodów rocznych. Dotyczy ona jednak jedynie dochody opodatkowanie w odpowiednio skali 18% i 32% oraz jest przeznaczona zarówno dla PRacowników, jak i pracodawców, emerytów i rencistów. Zazwyczaj PIT 36 dotyczy między innymi prowadzenia działalności pozarolniczej, a także podnajmu, dzierżawę oraz źródła dochodów zza granicy. Co ważniejsze – można rozliczyć PIT 36 online, przy pomocy odpowiednich, całkowicie bezpiecznych programów, które są wyposażone w prosty system obsługi oraz wysyłają uzupełnioną już deklarację wprost do właściwych jednostek. W przypadku gdy małżonkowie rozliczają się wspólnie, chociaż jedno z nich musi spełniać określone warunki, by mogli rozliczać się przez PIT 36.

PIT 37 natomiast jest dedykowany osobom, które rozliczają się z Urzędem Skarbowym z dochodów tytułem między innymi stypendiów, praw autorskich, umów zleceń wykonywanych osobiście czy też wynagrodzeń mających związek ze służbą oraz stosunkiem pracy. Co więcej – istnieje możliwość, by wypełnić PIT 37 online przy pomocy programów stworzonych specjalnie do tegoż obowiązku. W roku 2017 formularz należy złożyć do ostatniego dnia kwietnia.