PIT 2016 kroczek po kroczku: Terminy, ulgi rozrachunek przez internet

Wszelkie osoby, jakie w 2016 roku uzyskały zyski podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, powinny rozliczyć się z fiskusem. Drugiego maja minie czas na złożenie najpopularniejszych deklaracji, czyli PIT-36 i PIT-37.
Zeznanie roczne mają obowiązek złożyć wszelkie osoby, które w 2016 roku otrzymały dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

firma

Autor: HazteOir.org
Źródło: http://www.flickr.com
Odpowiedni formularz PIT możesz dostarczyć osobiście składając blankiet w Urzędzie Skarbowym, przesyłając dokument drogą elektroniczną czy tradycyjnie drogą pocztową.

Sprawdź mój serwis (http://raczynski-kancelaria.pl/nota-prawna)! Tam czeka na Ciebie nowa świetna porcja rzetelnych wpisów na ów temat. Nie pożałujesz!

Najszybszą drogą na rozliczenie się z urzędem podatkowym będzie złożenie PIT on-line. Nie wszystkie jednakże druki można złożyć bez posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Zaświadczenia w postaci elektronicznej mogą jednakże składać wyłącznie podatnicy, jacy posiadają identyfikator podatkowy, a więc PESEL czy NIP. Najprościej elektroniczny PIT oddać poprzez rządowy darmowy program (zobacz program do rozliczania pit 2019) pit 2016. W tymże celu powinno się pobrać ze strony resortu aplikację e-Deklaracje – po jej uruchomieniu wystarczy wyselekcjonować należyty formularz PIT i go wypełnić na podstawie dokumentu uzyskanego od chlebodawcy.

Po wypełnieniu zeznania trzeba poświadczyć autentyczność danych poprzez podanie informacji uwierzytelniających – z tejże opcji mogą skorzystać tylko osoby fizyczne, a idzie o podanie: imienia, daty urodzenia i przede wszystkim kwoty przychodu wykazanej w poświadczeniu rocznym za 2015 rok.

W wypadku, gdy operacja przebiegła pomyślnie, powinno się pobrać i utrwalić na komputerze UPO, jakie jest potwierdzeniem złożenia deklaracji. Program do rozliczenia pit 2016 można pobrać ze strony ministerstwa.