Co warto wiedzieć o uldze na zakup kasy fiskalnej?

Przedsiębiorca, który zaczyna ewidencję sprzedaży na maszynie rejestrującej może ubiegać o zwrot za jej kupno. Musi, oczywiście, spełnić określone formalności.

jak obliczyć podatek

Autor: eFile989
Źródło: http://www.flickr.com

Jeśli zamierzamy zaopatrzyć się w urządzenie rejestrujące to, jeśli jest to pierwszy zakup, możemy ubiegać się o 90% zwrotu, przy czym nie może on równać się ponad 700 zł. Reguły, z których wynika ulga na zakup kasy fiskalnej zawarte zostały w rozporządzeniu ministra finansów w sprawie odliczenia i zwrotu wydatków na zakup kas rejestrujących. Przedsiębiorca, któremu przysługuje zwolnienie (zobacz wypowiedzenie umowy o pracę a zwolnienie lekarskie od psychiatry) z VAT musi złożyć do naczelnika urzędu skarbowego zgłoszenia pisemne. Wniosek winien wskazywać, ile urządzeń przedsiębiorca posiada oraz gdzie każde z nich będzie użytkowane.

Podanie musi zostać złożone zanim rozpocznie się procedura ewidencjonowania.

Interesujesz się owym tematem? Przeczytaj więc dalej kantory Wrocław o tym punkcie w kolejnym tekście, który dla Ciebie opracowaliśmy. Sądzimy, że Ci się podoba.

W przypadku czynnych podatników VAT, ulga na zakup kasy fiskalnej odliczana jest w deklaracji VAT. By ulga na kasę fiskalną mogła przysługiwać, konieczne jest rozpoczęcie procedury ewidencjonowania obrotu i kwot podatków nie później niż w terminach, do których podatnik musi się stosować. Co więcej podatnik, który jest zainteresowany ulgą na kasę fiskalną powinien przedłożyć dowód zapłaty całej sumy za urządzenie fiskalne. Najnowszy artykuł: kwartalne opłacanie podatku od dochodu.

Jeżeli chodzi o kwestię wartości odliczenia to, należy mieć na uwadze, że w określonym okresie rozliczeniowym nie może przewyższać różnicy pomiędzy podatkiem należnym a naliczonym. Kwestia będzie wyglądać inaczej, jeśli podatek dochodowy kwartalnie jest rozliczany i inaczej, gdy rozlicza się go raz na miesiąc. Dla zaciekawionych: Cenabiznesu.pl.

Gotówka

Autor: reynermedia
Źródło: http://www.flickr.com

Gdy suma podatku naliczonego przewyższa sumę podatku należnego lub wynosi tyle samo co ten podatek, może być wzięte pod uwagę limitowane odliczenie. Mamy do czynienia z kwotą do zwrotu lub nie ma podatku do zapłaty. Jeśli podatek dochodowy kwartalnie jest rozliczany to w we wskazanym czasie można odliczyć 50% kwoty, która odpowiada 90% ceny netto nabytej maszyny, a jeśli mamy do czynienia z rozliczeniem raz na miesiąc to można odliczyć 25% wartości, która odpowiada 90% wartości wspomnianej ceny. Więcej na stronie: ulga na kasę fiskalną.